Ağır ithamların ardından: Üç yayın kuruluşuna ihtarname çekti

ABTTF yönetimi, milletvekili Evripidis Stilyanidis’in ağır ithamlarda bulunması üzerine Stilyanidis’e ve onun ithamlarını sayfalarına taşıyan üç basın-yayın kuruluşuna ihtarname gönderdi.

27 Şubat 2021’de Militaire.gr internet sitesinde gazeteci Paris Karvunopulos’un programına verdiği röportajda Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis’in doğrudan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nu (ABTTF) hedef alan açıklamaları ve ABTTF’ye yönelik ithamları nedeniyle ABTTF, sözü geçen milletvekili ve onun açıklamalarını sayfalarına taşıyan üç basın-yayın kuruluşu Militaire, Foni Rodopis ve Larissa New’e ihtarname gönderdi.

“HİTAP ŞEKLİ VE FİNANSI” VURGUSU

Militaire’ye verdiği röportajda Stilyanidis, Batı Trakya Türk toplumunun uluslararası alandaki temsilcisi konumundaki ABTTF’yi Türk merkezleri tarafından finanse edilen, kasten Almanya’da faaliyet gösteren bir dernek olmakla itham etmiş, ABTTF’nin maksatlı bir biçimde yaptığı açıklamalarla Stilyanidis ile kişisel olarak uğraştığını iddia etmişti. Stilyanidis, ABTTF’nin kasıtlı olarak Almanya merkezli bir kuruluş olduğunu iddia ederek ABTTF’nin merkezinin Yunanistan’da olması halinde ABTTF’nin hitap şekli ve eylemleriyle Yunanistan devletinin anayasası ve Yunan yasalarıyla doğrudan çatışmaya gireceği ithamında bulunmuştu.

İFTİRA NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALAR

Stilyanidis’e ve Stilyanidis’in açıklamalarını sayfalarına taşıyan üç kuruluşa gönderdiği ihtarnamede ABTTF, Stilyanidis’in Militaire’e verdiği röportajda ABTTF’den yapılan açıklamada gerçek dışı ve iftira niteliğinde ifadeler ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığın belirtildi. İhtarnamede ABTTF, isimlerinde “Türk” kelimesini taşıyan derneklerin yasaklanmasını takip eden süreçte yaşanan 29 Ocak 1988 olaylarının hemen ardından Şubat 1988’de Batı Trakya’dan yurtdışına göç eden Yunan vatandaşları tarafından Almanya’da kurulmuş yedi derneğin bir çatı altında buluşup toplumun sorunlarını duyurmak için Federasyon’u kurduklarını dile getirdi.  Stilyanidis’in iddia ettiğinin aksine ABTTF’nin Yunanistan’da kurulmuş olması halinde tabi olacağı yasal kısıtlamalardan kaçınmak için kasıtlı olarak Almanya’da değil, daimi ikamet yeri olduğu için Almanya’da kurulduğu da kaydedildi.

HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI BİR SİPER

ABTTF yönetimi, eylemlerinin tamamen yasal olmakla birlikte, uluslararası hukuka dayandığını ve hiçbir şekilde Yunan Devleti’nin anayasasına aykırılık amacı gütmediğini ifade ederek, aksine bir dostluk köprüsü, bir uzlaşma forumu, fanatizm ve hoşgörüsüzlüğe karşı güçlü bir siper olduğunu belirterek, Stilyanidis’in ilk ağızdan yanlış ve iftira ile iddia ettiğinin aksine Federasyon’un çabalarının bölge halkının sakin ve barışçıl bir arada yaşamasını hedeflediğini aktardı.

Stilyanidis’in ABTTF tarafından hedef alındığı iddiasına karşılık ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu’nun açıklamasını hatırlatan ABTTF yönetimi, Federasyon’un Stilyanidis’i şahsen hedef alarak onunla uğraşmasının söz konusu olamayacağının altını çizerek ABTTF’nin Türk toplumunun hak ve çıkarlarını gözeterek toplumu hedef gösteren açıklamalara karşı doğal olarak tepki gösterdiklerini söyledi.

İhtarnameyi Stilyanidis ve adı geçen üç kuruluşa gönderen ABTTF, Stilyanidis’in ABTTF’ye yönelik ithamda bulunduğu röportaja ait görsel-işitsel materyalin geri çekilmesini ve ABTTF’ye doğrudan veya dolaylı olarak hakarete atıfta bulunan herhangi bir ifadenin internet sayfalarından kaldırılmasını istedi. ABTTF, ihtarname gönderdiği basın-yayın kuruluşlarından gerçeği bir basın açıklaması veya başka herhangi bir uygun şekilde kamuya açık hale getirmesini isteyerek gelecekte bu veya benzeri durumları herhangi bir şekilde tekrarlamaktan kaçınmalarını talep etti.

YENİ POSTA – KÖLN