İki dilli anaokulu talebi Avrupa Parlamentosu’nda

Batı Trakya Türk toplumunun iki dilli azınlık anaokulları talebini içeren dilekçe AP Dilekçeler Komitesi’nde görüşüldü

 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) Avrupa Parlamentosu (AP) nezdindeki girişimleri ve desteği ile öğrenci velisi olarak İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun 2019 yılında Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim yapacak iki dilli azınlık anaokullarının eksikliği konusunda sunduğu dilekçe, Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nde (PETI) görüşüldü.

Dilekçe sahibi olarak Ozan Ahmetoğlu, Komite’nin 10 Ocak’taki çevrim içi toplantısına katılarak “Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocuklara okul öncesi eğitimde Türkçe öğretilmesi” başlıklı dilekçenin içeriği hakkında bir sunum yaptı.

Ahmetoğlu, Yunanistan’da 3518/2006 sayı ve tarihli yasa uyarınca okul öncesi (anaokulu) eğitimin zorunlu hale gelmesi dolayısıyla dilekçeyi sunduğu 2019’da 5 yaşında olan çocuğunun yalnızca Yunanca eğitim verilen devlet anaokuluna gitmek durumunda kaldığını belirterek, mensubu olduğu Batı Trakya Türk toplumuna ait Türk okullarında anadilleri Türkçe’de okul öncesi eğitim alınmasına imkân tanınmaması nedeniyle kendi çocuğu ve bölgedeki tüm Türk çocuklarının devlet anaokullarına gitmelerinin zorunlu kılındığını kaydetti.

Ahmetoğlu, Yunan makamlarının Batı Trakya Türk toplumunun aynen ilkokullarında olduğu gibi Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulları talebine olumlu yanıt vermemesinin Türk çocuklarının ve ebeveynlerinin ciddi sorunlar yaşamasına yol açtığını dile getirdi.

OKUL ÖNCESİ ANADİLDE EĞİTİM OLANAĞI

Çocuğunun önce anadili olan Türkçeyi öğrenmesinin ülkesinin dili olan Yunancayı daha kolay öğrenmesini sağlayacağını not eden Ahmetoğlu, ancak Yunan makamlarının Batı Trakya Türk toplumu mensubu çocuklara bu imkânı okul öncesi eğitimde tanımadığını vurguladı.

Batı Trakya Türk toplumunun 1923 Lozan Antlaşması hükümleri uyarınca eğitimde özerk statüye sahip olup her türlü okul açma ve burada kendi anadilini kullanma hakkına sahip olduğunu not eden Ahmetoğlu, Lozan Antlaşması ile statüsü ve hakları Batı Trakya Türk toplumu ile aynı şekilde belirlenen Türkiye’deki Rum Ortodoks azınlığın kendi okul sistemleri içerisinde anadilleri Yunancada eğitim verilen ana okullarına sahip olduğunu söyledi.

Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocukların ana dilleri Türkçeyi öğrenmeleri ve anadilde eğitim almaları için Batı Trakya’da faaliyet gösteren eğitim şirketinin Türkçe ve Yunanca iki dilli özel anaokulu açmak için yaptığı başvuruların Yunan makamları tarafından bugüne kadar cevapsız bırakıldığını belirterek, Türk çocuklarının yalnızca Yunanca eğitim verilen devlet anaokullarına gitmekten başka seçeneği olmadığını kaydetti.

Ahmetoğlu, kendi çocuğu ve Batı Trakya Türk toplumuna mensup tüm çocukların anadilleri Türkçeyi öğrenme ve anadilde eğitim hakkından mahrum bırakılmamaları gerektiğinin altını çizerek, ülkesi Yunanistan’dan Batı Trakya Türk toplumunun eğitimdeki özerk statüsüne uygun olarak azınlık okul sistemi içerisinde Türk çocuklarının Türkçe ve Yunanca iki dilli eğitim alabilecekleri anaokulları kurulmasına ve buna ilaveten Batı Trakya’da iki dilli özel anaokulları açılmasını izin verilmesini talep etti.

Ahmetoğlu’nun sunumunun ardından toplantıyı yöneten PETI Başkan Yardımcısı Tatjana Ždanoka (Yeşiller/EFA, Letonya) ile PETI üyesi AP milletvekilleri Loránt Vincze (EPP-ED, Romanya / FUEN- Avrupa Milletleri Federal Birliği Başkanı) ve Margrete Auken (Yeşiller/EFA, Danimarka) dilekçeye destek vererek, dilekçenin acık kalmasını tavsiye ettiler.

Toplantıda, Ahmetoğlu’nun sunduğu dilekçenin açık kalmasına ve dilekçe hakkında görüş beyan etmesi için AP Kültür ve Eğitim Komitesi’ne iletilmesine karar verildi.

YENİ POSTA – STRASBOURG