PoliTeknik yeni sayısında da sürprizlere yer veriyor: “Suçlarımızın sayısı”

Sekiz yıldır Federal Almanya merkezli hazırlanıp yayımlanan, ama başından beri tüm dünyayla dijital bağlantıları olan, Türkçenin yanı sıra eğitim haklarını da gündeme getiren PoliTeknik gazetesi yeni sayısında yine ilginç konuları işledi.

Dijital versiyonuna internet sitesi üzerinden ulaşılabilen PoliTeknik (“politeknik.de”), Zeynel Korkmaz yönetiminde üç ayda bir parasız gazete olarak basılıyor ve dağıtımı yapılıyor. Ancak özellikle çevrimiçi (online) yayıncılık üzerinden dünyada birçok akademik çevrenin gündemine girmeyi başarıyor.

PoliTeknik yeni dağıtıma verilen yaz sayısında bir göçmen kaderini sorguluyor. Alman coğrafyasına göç etmiş insanlara yönelik suçlamalardan örnekler de verilen yazıda, “potansiyel suçluluğun envanteri çıkarıldığında”, karşımıza çıkan manzara analiz ediliyor.

PoliTeknik’te eğitimle ilgili girişim ve tartışmalardan örnekler de yer alıyor. “Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi” ile ilgili “insanlık için sıradışı demokratik bir deneyim” üzerine açıklamalar sergileniyor.

Köln Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Carolin Butterwegge ile eşi ve Alman demokratik toplumunun tanınmış simalarından Prof. Dr. Christoph Butterwegge, salgın koşullarında eğitim mağduriyetini işliyorlar: “(P)andemi genç insanlar  üzerinde oldukça kutuplaştırıcı bir etki bırakıyor: Telefon ve bilgisayar gibi dijital  cihazları ve WLAN bağlantısı olmayan çocuk ve gençler geri kaldı ve sosyal dışlanmayla karşılaştı, iyi bir teknik donanıma ve internet bağlantısına sahip çocuklar ise sık sık gerçeklikle bağın kolayca yitirildiği sanal bir dünyaya çekildi.”

RİSK TOPLUMU AŞILIR MI?

Prof. Dr. Georg Auernheimer, yazısıyla kimlik politikaları üzerine yoğunlaşırken, Marius Melzer dijitalleşme ve internetin toplumun demokratikleşmesine olumlu etkide bulunup bulunmadığını sorguluyor. Wolfgang Bittner “ABD’nin Almanya üzerindeki nüfuzu” üzerine akıl yürütüyor.

PoliTeknik’in yeni sayısındaki ilginç bir başka yazı da Viyana’dan. Christian Filko imzalı yazıda, entegrasyonunun tek taraflı bir süreç olup olmadığı tartışmaya açılıyor. Prof. Dr. Wolf D. Bukow da “risk toplumunun aşılması gereken son derece güncel bir zorluk” olduğuna dikkat çekiyor.

Gazetenin yeni sayısında Safter Çınar ve Osman Çutsay’ın yazıları, pandemi ve seçim koşullarında  Türkiye kökenlilerin gizil dinamizmini açık durağanlığıyla ilişkilendiriyor.

Düsseldorf’ta çıkan gazete, bu sayısında Almanya ağırlıklı olarak birçok öğrencinin pandemi deneyimlerini ve izlenimlerini de paylaşıyor.

PoliTeknik’e internet sayfası (“politeknik.de”) üzerinden olduğu kadar, basılı gazete olarak da ulaşmak mümkün. Basılı gazete, internet sitesi üzerinden gazete yönetimiyle bağlantı kurularak talep edilebiliyor. Gazeteler postayla lise ve yüksekokullara, kültür derneklerine, kütüphanelere vs. parasız olarak gönderilebiliyor.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi gazetenin sitesinden almak mümkün.

YENİ POSTA-DÜSSELDORF

GÖRSEL: Ömer Yaprakkıran