Prof. Dr. Faruk Şen: “Avrupalı Türkler en güç zamanlarından birini geçiriyor”

TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen Avrupa’daki Türkiye kökenlilerin en güç zamanlarından birini geçirdiklerine işaret etti. Göçün 60 yılını değerlendiren Şen Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların ve  baskıların, özellikle gençleri Türkiye’den göçe zorladığını belirtti.

Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Ankara’nın 60’ıncı yılı kutlamak istemediğini, Kültür ve Turizm Bakanı’nın da bu konuda Türkiye’yi göçmen gönderen bir ülke olarak göstermekten kaçındığını  dile getirdi. Prof. Dr. Şen’in konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“1961 yılının 30 Ekim’in de Avrupa yolcukları ilk olarak Almanya’ya giderek başlayan Türkler, birçok güç zamanları arkalarında bıraktılar. Almanya’da kriz çıktığı zaman ilk olarak bizim insanlarımızın anlaşmaları iptal oldu ve geri dönmeleri için teşvik edildiler. Her ülkede sağcı hükümetlerin ve partilerin saldırdığı Türk kitlesi, bütün bu güçlükleri atlattı ve nihayet 2021 yılına geldiler.

GÖÇÜN 60’INCI YILINDAYIZ

Bu yıl Avrupalı Türklerin Türkiye’den içinde bulundukları ülkelere gidişlerinin 60’ıncı yılı kutlanacak. Türkiye hükümeti 60’ıncı yılı pek kutlamak istemiyor. Kültür ve Turizm Bakanı bu konuda Türkiye’yi göçmen gönderen bir ülke olarak göstermek istemediğini dile getirdi.

Bir açıdan doğru…

Türkiye artık göçmen gönderen bir ülke değil, geçici sığınmacı alan bir ülke konumunda. 5,4 milyon Suriyeli’nin dışında 1,5 milyon Afgan, sayıları artan İranlı, Iraklı ve Azeriler ülkemizin sınırları içerisinde yaşıyorlar.

DÜNYAYA DAĞILMIŞ 7,6 MİLYON TÜRKİYE KÖKENLİ

Bütün bunlara rağmen hâlâ nüfusumuza oranla yüzde 9’luk bir kitleyi ülke sınırlarımızın dışında yaşatıyoruz.

Evet, yanlış değil: 7,6 milyon Türk kökenli göçmen ABD, Kanada, Avustralya, Avrupa ve belirli sayıda da Rusya’da yaşıyor. Bu sayı bugün için artma eğilimi de gösteriyor.

KAÇIŞLAR ARTIYOR

Türkiye’nin ekonomideki sıkıntıları ülkedeki belirli baskılar, özellikle de gençleri Türkiye’den göçe zorluyor. Bu gençlerden önce, maalesef Türkiye’den sermayenin ülkeyi terk edip kaçtığını görüyoruz.

Başta Sabancılar olmak üzere Türkiye’deki sermaye kuruluşları, paralarını yurt dışına götürüyor ve Malta gibi ülkelerin de vatandaşlığını alıyorlar.

Ülkem neden bu duruma düştü? Niye insanlarımız ülkemizi terk etmek istiyor?

EKONOMİK KRİZ BUNUN EN ÖNEMLİ NEDENİ

Türkiye’de iş bulma şansına sahip olmayan gençlerimiz, akademisyenlerimiz ülkemizi terk ederken maalesef kalitesiyle bu gidenlerin yerini dolduramayacak olan Suriyeli, Afgan, Azerbaycanlı ülkemize geliyor. Ülkemizin kalite yapısı bozuluyor. Sermayenin kaçtığı ülkede yeni yatırımlar olmuyor. Türk insanı sermaye sahibi olarak kaçtığı için diğer ülkelerden de Türkiye’ye sermayeye gelişi olmuyor. Bütün bu gelişmeler ülkenin son yıllarda geldiği konumunu da ortaya çıkarıyor.”

YENİ POSTA – İSTANBUL

FOTO: A.A.