“Yurtdışından Emeklilik İptalleri”nde  ürkütücü rakam: 18 bin kişiyi geçti

Yeni Posta gazetesi olarak TBMM Başkanlığı’na (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı) yurtdışında borçlanarak emeklilik iptallerindeki sayının ürkütücü boyutlara ulaşması üzerine ilgili kanun teklifimizi gerekçesi ile birlikte “muvazzaf milletvekilleri” marifetiyle Meclis’e iletilmesi için kamuoyunun dikkatine sunmuştuk.

Ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla sunulan kanun teklifinin nedeni, Sosyal Güvenlikler bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hakkında kanunda değişiklik yapılmasına ilişkindi.

YETKİLİ MAKAMLAR VE MUHALEFET SAĞIR!

Yurtdışında kredi çekerek, son tasarruflarını birleştirip üzerine borçlanarak emekli olanların iptallerinin feryadı duyulmuyor, duyulmak da istenmiyor.

SGK iptal satırlarını hızlı sallarken, iktidar tarafı suskun, muhalefet ise konudan haberdar dahi değil. Aşağıda vereceğim tabloya göre iptal rakamları 18 bin 400’ü geçmiş bulunuyor.

Ürkütücü ve trajik bir rakam.

BU KORKAKLIKLA MAĞDUR KALMAYA DEVAM EDERSİNİZ

Emeklilikleri iptal edilen mağdur emekliler, üstüne üstlük çevrelerinden bir de sahtekâr, devleti dolandırmış insan muamelesi görüyorlar. Türkiye’ye cezaevine atılırım korkusuyla gitmeye bile çekiniyorlar. Mağdurların büyük kısmı korkuyor, tevekkül ederek seslerini pek çıkartmıyorlar.

Bu ataleti üzerinden atamazlarsa hem Almanya’da, hem de Türkiye’deki haklarımızın üzerine yatmaya devam edilir.

Sorunumuzu siyasetçiler çözsün, gazeteciler çözsün mantığıyla diğer birçok konuda olduğu gibi ense yaparsan, sorunların çözülmez kardeşim!

Soruna önce derdi olan sahip çıkacak, ardından da yardım isteyecek. “Mahkûmun aptalı derdini jandarmaya anlatırmış!” Bu böyle biline…

Bu sorun için koşturanları biliyorum. Onlar affetsin, ancak, “Nerede bu 18 bin kişi?”

Haklı bir soru.

Bu korkaklıkla ve vurdumduymazlıkla mağdur kalmaya devam edersiniz…

SGK TUZAK MI KURDU?

Ancak son zamanlarda “kayıt dışı işçiliği” önlemek için devlet yıllık programlar dahilinde planlı denetim ve teftişler yapmaktadır. Denetleme sayısını artıran SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Türkiye’deki yurtdışı borçlanma statüsünü belirlemek maksadı ile yapılan kısa süreli çalışmaların, her gün işyerine gidip gelmiş mi, şeklinde bir uygulama ile çapraz denetimlerle SSK’lı çalışmaları sahte sigortalılık diye değerlendirerek SSK’lı çalışmaları iptal etmektedir.

Bu durum beraberinde aylıkların iptali sonucunu doğurmaktadır.Yapılmış olan yurtdışı borçlanmaları BAĞ KUR (4-b) statüsüne değerlendirmekte, ayrıca en kötüsü SSK kapsamında aylık bağlanan vatandaşlarımızın aylıkları iptal edilerek yersiz ödeme olarak ödenen aylıkları faizi ile birlikte geri alınmaktadır.

Şu an itibarıyla aylıkları iptal edilenlere ilaveler her yıl yapılan denetimlerle katlanarak yenileri eklenmekte ve sorun kar topu gibi büyümektedir. Var olan mağdurların yanı sıra her yıl eklenen yeni mağduriyetleri önlemek için bu madde  hazırlanmıştır. Emeklilikleri iptal edilenler mağdurlar “SGK bize tuzak mı kurdu?” yorumlarını sessizce fakat sıkça dile getiriyorlar.

YURTDIŞI EMEKLİLİK İPTALLERİ ÜRKÜTÜCÜ

Avrupa’da zar zor geçimlerini sağlamaya çalışan ve yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes alacaktır.

Konunun iyi anlaşılması ve zorunlu yasal düzenleme yapılması aşağıdaki tablolardan da anlaşılacaktır.

Aşağıda sunulan kanun değişikliği haksız bir muamelenin doğurduğu mağduriyetin giderilmesi için yapılacak iş çok kolay. Kasada para kalmadı, ödenecek durum da yoksa nefes tüketmenin hiçbir anlamı yok.

 

YURTDIŞI BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİ OLANLAR 

Aylık Statüsü SSK  BAĞ-KUR EM SANDIĞI       Toplam 
Yaşlılık  498.801     69.656         3.709       572.166 
Maluliyet   3.253     569            539       4.361 
Ölüm  115.969     17.090     3.319       136.378 
İKMH Gelir  167      –         –            167 
İKMH Ölüm Geliri  274      2      –            276 
Toplam 618.464     87.317     7.567         713.348 

 

YURTDIŞI BORÇLANMADA SEYİR

Yıl Yurtdışı Borçlanma Başvurusu Yasal Sürede Borç Ödeyenlerin Sayısı
SSK BAĞ-KUR EM.SAND TOPLAM SSK BAGKUR EM.SAND. Toplam
2017 64.204 4.011 386 68.601 48.244 2.753 167 51.164
2018 64.935 4.016 369 69.320 45.763 2.467 133 48.363
2019 75.643 10.415 669 86.727 49.907 4.027 216 54.147
2020        – 4.853        – 4.853       – 4.840        – 4.840

 

TÜRKİYE’DE TÜM ÇALIŞANLARIN DENETİM SONUCU İPTALLERİ

Grup Çalışma Fiili Olmama durum. İşyeri Sayısı  Sahte Olduğu Tespit Edilen İşyeri Sayısı  Fiili Olmayan Sigortalı  Kişi Sayısı 
1.Aşama 352  71  8.130 
2. Aşama 206  140  11.282 
3. Aşma 854  570  33.477 
4. Aşama 80  67  5.616 
5. Aşama 285  211  16.038 
6. Aşama 346  257  9,825 
Genel

Toplam 

2.123  1.317  84.554 

 

2021 yılında Türkiye’de 84.554 çalışanın fiili aktif çalışmadığına dair denetim sonucunu görmekteyiz. Türkiye’de emekli sayısı: 13 milyon 644 bin, yurtdışı: 713.348, Genel Toplam: 14.357,378. Genel iptal Türkiye’de yaşayan ve yurtdışı toplam: 84.554.

İptallerin yurtdışı vatandaşa orantısı: 1708 kişi (2021)

Toplam iptal sayısı: 18.400

MAAŞLAR 10 YILA KADAR GERİ İSTENİYOR

Sahte sigortalılık, yani fiili çalışma olmadığı kanaati ile aylığı iptal edilenlerin aylıkları yersiz ödeme olarak 10 yıl geriye gidilip istenmekte. Alınmış olan cüzi emekli aylıkları vatandaşın sebepsiz zenginleşmesine neden olan bir olgu da değildir. Anayasa Mahkemesinin mülkiyet hakkı olarak nitelendirdiği emekliliği elinden alınmaktadır. Mülkiyet hakkını ve güven duygusunu zedelememek için bu madde hazırlanmıştır.

İŞTE KANUN TEKLİFİ ÖNERİMİZ 

Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası hakkında kanunda  değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi:

MADDE 1- Yurtdışı borçlanma işlemlerinde sigortalı olduğu dönemde ülkemizde olduğu yurda giriş çıkış belgelerinde anlaşılanların 01.08.2019 tarihinden önce SGK Kurumuna usulüne sigorta giriş ve çıkış bildirimi ile primleri ödenmiş ise hizmetlerinin geçersizliği ileri sürülemez.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

MUSTAFA BOZDURGUT – STUTTGART